به نظر شما آیا رشته ی شیمی آینده مطلوب تری نسبت به سایر رشته ها دارد ؟
(86.95%) 40
بلی
(13.04%) 6
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 46