به نظر شما آیا رشته ی شیمی آینده مطلوب تری نسبت به سایر رشته ها دارد ؟
(95.23%) 40
بلی
(4.761%) 2
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 42